Bloggar om redovisning


Populäraste nyckelorden

LåtOss Redovisning

Redovisningsbyrå som ger råd och tips om företagsekonomi.
Mer information om LåtOss Redovisning

Balansomslutning

Balansomslutning är summan av bolagets alla tillgångar, d.v.s. tillgångssidan i en balansräkning.
Mer information om Balansomslutning

Soliditet

Soliditet är ett av de vanligaste nyckeltalen för företag. Soliditeten anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital.
Mer information om Soliditet

Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgrad är ett finansiellt nyckeltal som används för att beskriva ett företags finansiella risk.
Mer information om Skuldsättningsgrad

Kreditfaktura

En kreditfaktura skickas från företag till kund för att korrigera en felaktig, ursprunglig faktura.
Mer information om Kreditfaktura

Kundfordringar

En säljare har en kundfordran gentemot en köpare när säljaren har levererat en vara eller utfört en tjänst, men kunden ännu inte erlagt betalning för detta.
Mer information om Kundfordringar

Information om bokföring!

iBOKFÖRiNG.SE har skapats för dig som arbetar med bokföring och redovisning. Här får du enkla bokföringstips – helt gratis. Nu behöver du inte längre fundera på hur en viss affärshändelse ska bokföras eller redovisas - här får du råd och tips för att du ska kunna bokföra och redovisa ett stort antal transaktioner. iBOKFÖRiNG.SE är ditt hjälpmedel för att bokföra och redovisa rätt. Vi ger dig råd och tips om dem olika program och system som finns på den svenska marknaden för löpande bokföring, redovisning, administration, fakturering, lönehantering, order, tidsredovisning och m.m. Du kommer på ett enkelt sätt kunna välja det program eller system som är rätt för dig och din verksamhet.
Mer information om Information om bokföring!