Bloggar om politikers yrken


Populäraste nyckelorden

Polyrk's Blog

Eskil Engnér är ansvarig för Polyrk-bloggen. Engnér har i anslutning till riksdagsvalen sedan 1988 undersökt yrkesmässig bakgrund hos innevarande riksdagsledamöter samt "valbara" riksdagskandidater. Resultaten har under över två decennier påvisat en underrepresentation av egna företagare i Riksdagen. Polyrk's blogg behandlar underrepresentationen av egna företagare i Riksdagen, företagande, hur nya jobb skapas, förutsättningar för småföretagare, politiska partiers rekrytering av kandidater till Riksdagen, hur yrkesbakgrunden ser ut hos Riksdagspartierna samt i Riksdagens valkretsar.
Mer information om Polyrk's Blog

Polyrk's Blog

Eskil Engnér är ansvarig för Polyrk-bloggen. Engnér har i anslutning till riksdagsvalen sedan 1988 undersökt yrkesmässig bakgrund hos innevarande riksdagsledamöter samt "valbara" riksdagskandidater. Resultaten har under över två decennier påvisat en underrepresentation av egna företagare i Riksdagen. Polyrk's blogg behandlar underrepresentationen av egna företagare i Riksdagen, företagande, hur nya jobb skapas, förutsättningar för småföretagare, politiska partiers rekrytering av kandidater till Riksdagen, hur yrkesbakgrunden ser ut hos Riksdagspartierna samt i Riksdagens valkretsar.
Mer information om Polyrk's Blog