Bloggar om krisberedskap hemma


Populäraste nyckelorden

KanKlara

KanKlara erbjuder KrisKasse för att öka krisberedskap om krisen eller kriget kommer. Förbered dig med en prepping lista om krisen kommer. Den ökar dina chanser att överleva en längre period samt att den ger en bra överblick av vad du behöver.
Mer information om KanKlara