Bloggar om datalagring


Populäraste nyckelorden

Polisstaten

Polisstaten tar upp den alltmer ökande övervakningen av Sveriges, men inte minst världens, befolkning. Polisstaten tar upp FRA, IPRED, Datalagring och Telekompaketet, bara för att nämna några horribla lagar.
Mer information om Polisstaten