Allmänt |  Data & IT |  Ekonomi |  Film & TV |  Filosofi |  Fotobloggar |  Företagsbloggar |  Humor |  Kultur |  Litteratur |  Mat |  Mode |  Musik |  Nöjen |  Personligt |  Politik |  Resor |  Samlevnad |  Sport |  Vetenskap | 

Jonas Svendsen

Min blogg handler rett og slett bare om mitt deilig liv :)

JonasSvendsens.wordpress.com

BIDV Village Can h? v? d?p sang tr?ng s?ng tr?n v?n

Khu d? án cao c?p BIDV Village xây d?ng b?i Công ty TNHH MTV 508 ( thu?c Cienco5) can h? vuông v?n giáp trung tâm can h? nhu ư. can h? vuông v?n ti?n nghi nh?t cá tính m?nh m?. Khu chung cu cao c?p cách s?ng d?c dáo, phát tri?n b?i Công ty TNHH …

Continue reading BIDV Village Can h? v? d?p sang tr?ng s?ng tr?n v?nKhu dô th? T? h?p 69 Vu Tr?ng Ph?ng s?ng tr? trungKhu d? án T? h?p 69 Vu Tr?ng Ph?ng ch? d?u tu Công ty C? ph?n Đ?u tu và Phát tri?n Đô th? Long Giang và Công ty CP tu b? di tích và Thi?t b? Van hoá Trung uong s?n ph?m giá t?t ngay trung tâm n?m t?i c?a ngơ. can h? chung cu …

Continue reading Khu dô th? T? h?p 69 Vu Tr?ng Ph?ng s?ng tr? trung

Nh?ng di?u c?n luu ư thi?t k? n?i th?t showroom n?m ngay trung tâm

Thiet ke thi cong noi that showroom làm sao cho cao c?p, t?o ?n tu?ng d? t?o thi?n c?m t? cái nh́n d?u tiên c?a quư khách hàng khi bu?c chân vào showroom. B?i showroom là noi d? trung bày, kinh doanh s?n ph?m và hon n?a là qu?ng bá h́nh ?nh c?a công ty …

Continue reading Nh?ng di?u c?n luu ư thi?t k? n?i th?t sho...

Khu d? án Mekong Plaza vi? tri´ dô?c tôn

Can h? Mekong Plaza du?c phát tri?n b?i Công ty C? ph?n B?t d?ng s?n Mê Kông – Mekong Land d?ch v? uu dăi d?p t? nhiên can h? d?p nh?t. Mekong Plaza gkg.com.vn/ban-can-ho-chung-cu-tan-binh/ d?ch v? uu dăi hi?n d?i nh?t g?n tr?m metro. D? án chung cu thân thi?n môi tru?ng, ch? d?u tu …

Continue reading Khu d? án Mekong Plaza...

Hà Đông Complex Tower Can h? k?t h?p hài ḥa nhi?u ti?n ích

Khu can h? chung cu Hà Đông Complex Tower xây d?ng b?i Công ty C? ph?n B?ch Đ?ng 10 và Công ty C? ph?n Thuong m?i Hà Tây ti?n ích t?p trung s?ng nang d?ng không gian yên b́nh. ti?n ích t?p trung giá t?t nh?t thi?t k? h?p lư. D? án thanh toán t?i …

Continue reading Hà Đông Complex Tower Can h? k?t h?p hài ḥa nhi?u ti?n&...

Licogi 13 Tower D? án chung cu cao c?p thi?t k? r?t tinh t? d?y cá tính

D? án Licogi 13 Tower d?u tu b?i Công ty c? ph?n LICOGI 13 cao c?p hi?n d?i d?ng c?p s?ng ki?n trúc hi?n d?i. cao c?p hi?n d?i tr?i r?ng view bàn giao dúng h?n. D? án chung cu cao c?p thông tin mo´i nhâ´t, phát tri?n b?i Công ty c? ph?n LICOGI 13 …

Continue reading Licogi 13 Tower D? án chung cu cao c?p thi?...

D? án can h? chung cu The Spark Lê Van Luong công viên trung tâm

chung cu cao c?p The Spark Lê Van Luong xây d?ng b?i T?p doàn Nam Cu?ng sang tr?ng tinh t? công viên r?ng tiêu chu?n hi?n d?i. sang tr?ng tinh t? giá h?p h?n b? sông tr?i dài. Can h? chung cu h? t?ng ḥan thi?n, du?c phát tri?n b?i T?p doàn Nam Cu?ng tuy?t …

Continue reading D? án can h? chung cu The Spark Lê Van L...

Khu chung cu cao c?p The Van Phu – Victoria m?t d? th?p

Can h? cao c?p d? án The Van Phu – Victoria du?c phát tri?n b?i Công ty C? ph?n d?u tu Van Phú – Invest tr?i nghi?m tuy?t v?i giá t?t nh?t view nh́n thông thoáng. can h? chung cu The Van Phu – Victoria Hà Đông gkg.com.vn/ban-can-ho-chung-cu-nha-be/ tr?i nghi?m tuy?t v?i nhi?u ti?n ích …

Continue reading Khu chung cu cao c?p T...

Thi?t k? thi công showroom d?p

Thông thu?ng, m?i ngu?i s? t? nghi cho ḿnh b?n thân chúng ta không có kh? nang Thi?t k? showroom và v?i nh?ng v?n d? quan tr?ng nhu này b?n s? nghi t?i vi?c thuê nh?ng nhà thi?t k? chuyên nghi?p d? h? tu v?n và ti?n hành thi?t k? cho b?n. Nhung dó là …

Continue reading Thi?t k? thi công showroom d?p

TIG – Handic thích h?p nhu c?u nhi?u s?c hút

Khu can h? chung cu TIG – Handic du?c phát tri?n b?i Liên doanh TIG – Handic không gian lí tu?ng h? boi tràn ki?n trúc châu Âu. d? án TIG – Handic Liên doanh TIG – Handic gkg.com.vn/cho-thue-can-ho-chung-cu không gian lí tu?ng s?ng hi?n d?i dô th? hi?n d?i. Khu chung cu cao c?p …

Continue reading TIG – Hand...

Nyckelord för Jonas Svendsen

outfits |  skumpa | 

Bloggar liknande Jonas Svendsen


Tillbaka till kategorin personligt

Om commo

Commo är ett register med svenska bloggar sorterade på ett antal kategorier. Det finns många bra bloggar, men de kan svåra att hitta på egen hand. Du kanske söker mer inspiration till din egen blogg eller letar efter en ny favoritblogg. Du kan bläddra dig fram genom kategorierna till vänster, leta via nyckelord eller låta slumpen avgöra genom att klicka på slumpa nu ovan.