Allmänt |  Data & IT |  Ekonomi |  Film & TV |  Filosofi |  Fotobloggar |  Företagsbloggar |  Humor |  Kultur |  Litteratur |  Mat |  Mode |  Musik |  Nöjen |  Personligt |  Politik |  Resor |  Sport |  Vetenskap | 

Next marknadsundersökningwww.nextconsulting.se/

Net promoter score ska mätas på relationsnivå

Kundlojalitet uttryckt i vilja att göra återköp och vilja att rekommendera är oftast kopplat till hur kunden upplever kundrelationen totalt sett snarare än bara hur kunden upplevt sin senaste interaktion med leverantören. Av denna anledning så kan man få missvisande värden för styrkan av kundlojaliteten om man försöker mäta kundlojalitet vid fel tillfälle. Kundlojalitet är... L&#...

Webbenkät

En Webbenkät är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att samla in svar och en webbenkät är en bra undersökningsmetod för många undersökningar. Vi erbjuder datainsamling via webbenkäter för tex. forskare, kommuner, statliga verksamheter och andra verksamheter som behöver hjälp med någon form av webbenkät.   Många sätt att distribuera en webbenkät En webbenkät kan distribueras... Läs mer

Inlägget Attitydundersökning

En attitydundersökning är en undersökning som syftet till att kartläggs attityden/inställning till olika saker, händelser eller beteenden eller andra företeelser av något slag. Med en attitydundersökning får ni ett beslutsunderlag som vi hjälper er fatta välgrundade beslut baserade på data och insikter kring hur folk tycker och tänker. Vi utformar er attitydundersökning utifrån just era... Läs mer

<...

Undersökning om mellangrödor

            Hej, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) genomför en studie om mellangrödor.  Genom undersökningen önskar vi få information om hur svenska lantbrukare tänker och agerar då det gäller mellangrödor. Vi vill på detta sätt lära från er lantbrukare och förstå er syn på användandet av mellangrödor. Med hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB)... Läs mer

Inlägget Kundundersökning för Malte Månson Verkstäder

”Malte Månson har valt att samarbeta med Next tack vare deras mycket professionella hantering av våra kunder och de insikter vi får av den omfattande kundundersökning om Next genomför åt oss årligen. Undersökningen ger oss ett mycket bra underlag för att utvecklas. Vårt samarbete med Next har gjort Malte Månson till ett ännu mer kunddrivet... Läs mer

Inlägget NKI-undersökning

En NKI-undersökning ger er svar på hur nöjda och lojala era kunder är, men en NKI-undersökning ger er mer än bara ett värde för NKI (nöjd-kund-index). Rätt utförd skapar den kundinsikter som gör att ni kan förbättra kundupplevelsen. Våra NKI-undersökningar är åtgärdsinriktade och ger er ett bra underlag för verksamhetsutveckling. Utmärkande för en NKI-undersökning är... Läs mer

Inlägget Läs mer

Inlägget Undersökning om artblandning 2021

            Hej, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) genomför en studie om artblanding av grödor i svenskt lantbruk. Studien finansieras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas). Vi bjuder nu in dig att delta i studien genom att besvara en elektronisk enkät. Genom enkätundersökningen önskar vi få information om vad svenska... Läs mer

Inlä...

Kundinsikt 2.0

Kundinsikt är grunden för att leverera en riktigt bra kundupplevelse och skapa nöjda och lojala kunder.  Kundundersökningar är ett vanligt verktyg i jakten på kundinsikt, men många av de kundundersökningar som görs resulterar inte i användbara kundinsikter. De mäter bara nuläget utan att förklara varför det ser ut som det gör, eller vad som behöver göras för... Läs mer

Inlägget Marknad

MARKNAD, VARUMÄRKE OCH OPINION Vi erbjuder olika undersökningar koppla till att förstå er marknad, upplevelsen av ert varumärke, vilka trender och attityder som råder etc. Utifrån era behov utformar vi ett undersökningsupplägg som passar era informationsbehov. 

Inlägget Marknad dök först upp på Next Research & Consulting.

Bloggar liknande Next marknadsundersökning


Tillbaka till kategorin foretagsbloggar

Om commo

Commo är ett register med svenska bloggar sorterade på ett antal kategorier. Det finns många bra bloggar, men de kan svåra att hitta på egen hand. Du kanske söker mer inspiration till din egen blogg eller letar efter en ny favoritblogg. Du kan bläddra dig fram genom kategorierna till vänster, leta via nyckelord eller låta slumpen avgöra genom att klicka på slumpa nu ovan.