Allmänt |  Data & IT |  Ekonomi |  Film & TV |  Filosofi |  Fotobloggar |  Företagsbloggar |  Humor |  Kultur |  Litteratur |  Mat |  Mode |  Musik |  Nöjen |  Personligt |  Politik |  Resor |  Sport |  Vetenskap | 

Humanjuridiskt Fokus

Den juridiska bloggen för dem som slåss ur underläge.

humanjuridisktfokus.wordpress.com

Ensam vårdnad p.g.a. PTSD

Den 6 –åriga flickan hade genomgått massor av psykiska utvärdeingar, hennes hemförhållanden hade utretts av socialtjänsten flera gånger, hon hade tvingats att byta hemmiljö och kamrater vid ett flertal tillfällen. Allt detta hade gjort henne sjuk, diagnosen från barnpsykologen löd: dissociativ identitetsstörning och PTSD. Dessutom fanns misstankar om att hon var utsatt för sexuella övergrepp av fadern.

Barn skuldsatta för föräldrars rättegångskostnader

Är man under 18 år så är man processobehörig i Sverige d.v.s. man får inte föra sin egen talan i domstol utan ens föräldrar ska göra det åt en. Detta betyder att när föräldrar gör domstolssak av t.ex. ett myndighetsbeslut som rör barnet så är det visserligen barnet det gäller men det är föräldrarna som tar besluten. Detta borde föra med sig att det också är föräldrarna och inte barnet som ska stå för kostnaderna, detta är dock inte fallet. Barnet är själv skyldig att betala sina rättegångskostna...

Inget umgänge skäl för adoption

Den biologiska pappan hade inte haft kontakt med sin dotter i någon större utsträckning så Tingsrätten kom fram till att det inte fanns några hinder för att flickans styvpappa kunde adoptera henne trots att den biologiska fadern inte gav sitt medgivande.

Ensamhet skäl för äldreboende

Den 90 –åriga kvinnan kände sig ensam och otrygg i sin egen lägenhet och ville få plats på ett äldreboende, detta förvägrades hon först av stadsdelsnämnden och sedan av förvaltningsrätten.

F.d. missbrukande förälder inte skäl att tvångsomhänderta

Kvinnan slutade missbruka när hon insåg att hon var gravid. Hon skötte sig under hela graviditeten och har även gjort det efter barnets födelse. Trots detta beslutade socialnämnden att dottern skulle omhändertas enligt reglerna i LVU. Ett beslut som förvaltningsrätten senare fastslog var korrekt.

Vårdnadshavare ansvarig trots LVU

Flickan var omhändertagen enligt reglerna i LVU, hon led av Asperger och Schizofreni och hennes mamma hade svåra alkoholproblem. Ändå beslutade socialnämnden att flickan kunde bo hemma en tid efter att hon skrivits ut från BUP.

Anmälningsskyldighet till socialtjänsten

Barn har rätt att växa upp i skydd från våld och missförhållanden. Detta är en rättighet som barn har och för att den ska vara möjlig att förverkliga så finns Socialtjänsten.

Försörjningsstöd – inget hinder för dyrt boende

Socialtjänsten menade att mannen var tvungen att hjälpa till med att förändra sin situation så att han på sikt skulle kunna försörja sig själv om han skulle beviljas ekonomiskt bistånd och avslog mannens ansökan. Både Förvaltningsrätten och Kammarrätten slår dock socialtjänsten på fingrarna och ger mannen rätt.

Ensam vårdnad till bortrövande förälder

Barnet skulle bo växelvis hos föräldrarna men pappan förde ut honom ur landet till Serbien. Tre år senare fick pappan i den nya vårdnadstvisten ändå ensam vårdnad.

Rättshjälp för vårdnadstvist

Mannen saknade rättsskyddsförsäkring utan godtagbar anledning men blev ändå beviljad rättshjälp av staten… två gånger.

Nyckelord för Humanjuridiskt Fokus

barn |  psykiatri |  myndigheter | 

Bloggar liknande Humanjuridiskt Fokus


Tillbaka till kategorin ekonomi

Om commo

Commo är ett register med svenska bloggar sorterade på ett antal kategorier. Det finns många bra bloggar, men de kan svåra att hitta på egen hand. Du kanske söker mer inspiration till din egen blogg eller letar efter en ny favoritblogg. Du kan bläddra dig fram genom kategorierna till vänster, leta via nyckelord eller låta slumpen avgöra genom att klicka på slumpa nu ovan.